Kristendom, jødedom og islam – iøjnefaldende ligheder og forskelle – Del 1

Jødedom

Jødedom er langt den ældste af de tre religioner. Og Bibelen er den vigtigste kilde både til jødedom og kristendom. Jødedommens ældste skrifter i Bibelen var allerede oldgamle, da Jesus blev født og kristendommen begyndte. Vi vil kigge lidt på billedet af Ishtar porten fra oldtidens Babylon. De ældste skriftlige kilder til Bibelen kommer fra Babylon, som engang var en stat i det nuværende Iraq. Her var der, som billedet antyder, en rig og magtfuld kultur 600 år før Jesus blev født Dengang havde Babylon netop lige erobret byen Jerusalem og tvangsforflyttet en gruppe af lærde jøder til Babylon. I Bibelen er der bevaret nogle klagesange fra disse ulykkelige jøder, der i øvrigt blev behandlet relativt godt i det fremmede. De brugte så tiden under fangenskabet til at samle og redigere deres gamle jødiske traditioner, myter, sagn og sange og få dem skrevet ned. Det er de skrifter, der danner de ældste lag i Bibelen. For disse jøder er religion helt naturligt det fælles grundlag for hele deres tankegang. Det er selvindlysende for dem, at livet ikke bare er i menneskers hånd. En guddommelig magt holder det oppe – ellers kunne verden ikke bestå. Det udtrykkes alt sammen i billeder i de kendte myter om verdens og menneskets skabelse, og det går igen i flere salmer og andre skrifter.

Regler for livet

En kerne i de gamle jødiske fortællinger er desuden beretningen om en højtidelig Pagt imellem deres forfædre, en lille ørkenstamme af undvegne hebræiske slaver, og deres Gud. Gruppens leder hedder Moses, og han er mellemmand ved denne pagtslutning. De skildrer begivenhederne meget dramatisk, nærmest som noget, der foregår ved en vulkan i udbrud på et bjerg i Sinai ørkenen, hvor den lille flok havde slået lejr. Herfra har vi de berømte 10 bud, der fik en enorm indflydelse ikke bare for den lille ørkenstamme, men for en stor del af den moralske og juridiske tænkning i hvert fald i den vestlige verden. I hele fortællingen om jødernes historie, ses pagtslutningen i Sinai ørkenen som en central faktor, som man forholder sig til gennem alle århundreder.

Jødedom nu

Den jødiske stamme eksisterer stadig. Alle, der er født af en jødisk mor, regnes som værende jøde. Der findes jødiske samfund spredt i store dele af verden. I jødiske synagoger verden over holdes gudstjenester med fester og ritualer omkring de centrale temaer og andre vigtige begivenheder i jødernes historie. Og deres historie har ofte været barsk. Nogle af de værste oplevelser er fra naziregimet i Tyskland under 2. verdenskrig. I dag er der stor spredning i jøders opfattelse af deres egen religion. Der findes mindre, men indflydelsesrige ortodokse kredse, som ønsker at efterleve de gamle regler og retningslinjer fra Bibelen ret bogstaveligt. Men flertallet af jøder er helt integreret i de samfund, de lever i, som fx her i landet. Jøder alle vegne holdes sammen af et historisk skæbnefællesskab med og uden tilknytning til religion. Den betændte Israel /Palæstina konflikt drejer sig ikke specielt om religion, men mere om politik og magt over et landområde. Og der er dybe konflikter i holdninger til den politik, der føres i landet Israel, som også er en vigtig brik i stormagternes politik.

Hvad tænker du

Om Bibelens fortælling om troen på en skabende Gud, der holder verden oppe?

Om fortællingen om Pagten og Loven med De ti Bud, som grundlag for folket?

Om betydningen af De ti Bud i dag?

Om jødernes historie før og nu? Hvordan tale om den?

Yderligere fordybelse

Bogen Stjernestøv har supplerende stof til samtalen om holdning og livssyn. Ikke mindst er der eksempler på tolkning af det bibelske billedsprog.

I afsnittet om fællesskab og samfundshistorie i bogen Stjernestøv side 134-155 fokuseres på det samfund, som vi er en del af og på samtale om liv og tro og håb – også på tværs af traditioner.