Indledning

Velkommen til Ingers hjemmeside!

Den er henvendt til alle, der ønsker at fordybe sig og snakke sammen om tro og eksistens. Det er blevet sværere at mødes rent fysisk, så derfor sker det på denne måde.

Hverdagen er forandret – ikke alene af covid-19, men også af klimaændringer med mere uforudsigeligt vejr, nogen steder med oversvømmelser, lange tørkeperioder og cykloner. Begge dele går især ud over de fattigste og sender nye grupper af mennesker på flugt fra nød og elendighed.

Også hos os er der unge mennesker, der med uro ser på deres fremtid, og nogle medier bringer flere programmer, der går lidt i dybden og handler om tro og eksistens. Det er især forskellige fagfolk og specialister, der snakker med hinanden – ikke for at søge konfrontation, men snarere for at finde fælles nye veje, der giver mening og sammenhæng i en uforudsigelig verden.

Der er en stærk fortælling i vores samfund om, at fri konkurrence med fortsat økonomisk vækst i vores eget samfund er det, der skal satses på. Det passer godt med, at ønsker om individuel udfoldelse og personlig succes er udbredt. En debat om eksistens og tro vil naturligt udvide dette perspektiv, så det bliver mere socialt både nationalt og i forhold til udsatte grupper ude i verden. Den debat vil kunne rejse spørgsmål om menneskesyn i teori og i praksis og indbyder til en mere kritisk holdning til forbrug af ressourcer og appellere til at opprioritere genanvendelse og reparation som afløsning af ’forbrug og smid væk’ kulturen.  

Fokusering på eksistens vil give større opmærksomhed om de grundlæggende fælles værdier og dermed også om oplevelser gennem brug af egne sanser, så man ser, hører smager og mærker verden mere direkte i stedet for, at det mest sker gennem skærm eller hovedtelefon. Refleksion over vores egen eksistens siger os, at vi selv indgår som en del af naturen, men vi er noget særligt, fordi vi selv ved, at vi lever og kan forholde os til det. Vi adskiller os fra robotter med kunstig intelligens ved at have evnen til empati, og ønsket om at indgå i et fællesskab. Det inspirerer til nysgerrighed og udvidelse af viden, men også til undren, tolkning gennem egne oplevelser og gennem fortællinger, som vi finder i filosofi, æstetik og religion.

Religion og tro har i en årrække været noget, man ikke talte meget om. Det skabte afstand mellem mennesker med forskellige skikke og traditioner, så samtalen om religion kom til at dreje sig om forskelle i skikke blandt andet om påklædning og spiseregler i stedet for om det centrale indhold i den tro, der var udgangspunkt for disse traditioner. Både denne hjemmeside og bogen Stjernestøv har som formål at bidrage til en samtale, som alle kan deltage i, hvor livsfilosofi, æstetik og religion og tro er centrale emner. Der bliver givet lidt historisk og sproglig baggrund for et møde med de oprindelige kilder især til vores særlige religion, kristendom, og for at tolke de billeder og symboler, der bærer den. Ved selv at lytte til disse kilder får man et bedre grundlag for at bedømme, hvad der er kerne, og hvad der bare er kulturelle vaner eller måske misbrug af religionen og især for at finde inspiration til personlig holdning og måske tro. Det er håbet, at det kan danne baggrund for en god samtale – også på tværs af forskelle på skikke og traditioner.

Find en makker eller to til regelmæssigt at tale med om disse emner i en given periode. God arbejdslyst – materialet er til din disposition.