Eksistens – Del 2

Fællesskab og etik

Noget andet, der ligesom sansning og sproglig evne er ’lagt fast’ for os mennesker, er trang til fællesskab. Det hele begynder jo med et totalt tæt fællesskab i livmoderen hos vores mor. Og som spæde er vi prisgivet, at fællesskabet fortsætter i pleje og beskyttelse. Livet igennem stræber vi imod at være med i et fællesskab. ’Palle alene i verden’ dur ikke. Meget af den største litteratur handler om det.

At vove sig frem for at blive imødekommet er et grundfænomen i vores stræben efter at være med i et fællesskab (Løgstrup).  

Værdier i fællesskabet

Et samfund er jo en form for fællesskab. Samfund har været ret forskellige gennem tiderne. Vores samfund har i mange år været så stærkt fokuseret på udvikling og vækst og på forbrug, og vi får mange impulser til at tænke i konkurrence og økonomi, sammenligne os med hinanden, gå op i personlig succes og i, hvad man selv kan have mest ud af. Derfor kan det virke lidt kontroversielt, som Løgstrup gør, at sætte fokus på de fælles værdier, som bare er der, og som vi ikke er herre over, men heller ikke kan leve foruden. Men måske giver netop en krisetid en bedre baggrund for opmærksomhed om den slags værdier.

Bærende ytringer i vores liv.

Løgstrup er især blevet kendt for, at have beskrevet nogle livs ytringer, der er helt afgørende for, at fællesskab kan fungere: tillid, åbenhed og medfølelse. Normalt møder vi hinanden med tillid. Hvis vi ikke er blevet alvorligt skuffede, regner vi ikke umiddelbart med, at folk, vi møder, vil os noget ondt. Uden den grundlæggende tillid imellem os ville samarbejdet visne. Medfølelse har det lidt på samme måde. Den kan pludselig opstå, hvis vi fx møder et menneske i nød. Tillid og medfølelse er fænomener, som hører med til livet, og som i det skjulte guider os hen imod fællesskab. Vi kan ’lukke af’ og ignorere, når vi oplever tillid eller situationer, der fremkalder medfølelse. Men gør vi det, melder der sig hurtigt nogle helt andre ytringer, som virker stik modsat, nemlig mistillid, lukkethed og kynisme.

Den etiske fordring

Løgstrups bog ’Den etiske fordring’ handler om, at vi er fælles om det helt grundlæggende. Vi er alle ’indfældet i naturen’ med vores organisme, krop og sanser. Og tilværelsen er nu engang indrettet, så vi hele tiden må udlevere os til hinanden i tillid. Uden det, kan fællesskab og samarbejde ikke fungere. Det giver os et etisk ansvar, for den tillid, der vises os, giver os noget af den andens lykke i vores hånd. Sådan er det bare! Det kan vi ikke lave om på. Der kan hentes mangfoldige eksempler i historie og litteratur, der beskriver de konsekvenser, det har, når mistillid får magt i et menneske eller i et helt samfund, men også på at tillid får livet til at blomstre.

Etik og livssyn

Det, som vi hver især regner for god handlemåde eller etisk handling, hænger sammen med, hvordan vi ser verden og hinanden. Der er fx forskel på, om man betragter livet ud fra en konkurrencesynsvinkel, hvor personlig succes og vækst er i centrum for vores tanker, eller om man har blik for de givne fælles værdier og muligheder, så de bliver kilde til inspiration. 

Hvad tænker du?

Om Løgstrups beskrivelse af de givne grundvilkår.

Om hvad der påvirker din egen holdning til, hvad der er særlig vigtigt?

Om hvad det betyder at have noget af en andens lykke i din hånd?

Yderligere fordybelse

Der er uoverskueligt mange muligheder for at gå videre med dette store emne og at kunne tale med hinanden om det.

Bogen Stjernestøv samler sig om det helt elementære i vores liv. Side 16-24 introducerer nogle muligheder for at få en åben samtale med hinanden. Side 26-49 henter eksempler fra kunst og filosofi, som inspiration til samtale om vores eksistens.

.